Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek rögzítik a HORVÁTH HÁZ szálláshely szolgáltatásinak feltételeit.

Üzemeltető, szolgáltatást végző neve: Horváth Imréné, magánszemély

Üzemeltető székhelye: 8831 Nagykanizsa, Szentendrei utca 9/C

Szálláshely címe: 8846 Balatonfenyves, Előd utca 13.

Adószám: 55220088-1-40

Bankszámlaszám HUF: 11773494-13068019-00000000

NTAK szám: MA19018005

Szolgáltató elérhetőségei, kapcsolattartó: Horváth Imréné, telefon: +36 30 277 5322, e-mail: himre999@gmail.com

Szerződő felek Vásárló/Vendég: a szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken (www.booking.com, Szállás.hu, Holiday, a szálláshely honlapja: www.balatonfenyves-horvath.hu vagy közösségi média oldalak, Facebook szálláskereső csoportok) keresztül illetve a Szolgáltatónál a szálláshely e-mail címén keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.

Szolgáltató: HORVÁTH HÁZ, Horváth Imréné, továbbiakban Szolgáltató, levelezési cím: himre999@gmail.com telefon: +36 30 277 5322

  1. Általános Szerződési Feltételek célja: az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak.
  2. Szerződési Feltételek elfogadása: a Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
  3. Szerződési Feltételek hatálya: Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja. Jelen ÁSZF 2023. november 1-től határozatlan ideig hatályos.
  4. A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.
  5. Szerződéses fogalmak: Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég. Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint HORVÁTH HÁZ/ Horváth Imréné, továbbiakban Szolgáltató A szolgáltatás: szálláshely szolgáltatás. Árajánlat: a Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos árajánlata. Amennyiben az ajánlatkérést a Vendég a szálláshely weboldalának foglalási rendszerén keresztül önállóan indítja, úgy a foglaló összegét és a foglalási feltételeket tartalmazó információs válaszlevelet a Vendég által megadott email címre a szálláshely foglalási rendszere automatikusan generálja. Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató vagy a szálláshely foglalási rendszere által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség megfizetésére vonatkozó adatokat. Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott foglaló megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás a foglaló megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti. Fizetési és lemondási feltételek: a HORVÁTH HÁZ által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.
  1. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1 A szálláshely két szintes, külön bejáratú ingatlan. Alsó szinten 3 szoba, (négyágyas,francia ágyas,két heverős), 2 fürdőszoba, konyha, nappali szoba és nagy fedett terasz található. 8 fő részére alkalmas a nyaralóház alsó szintje. Parkolási és grillezési lehetőség az udvarban. Gyermek játszó kialakítva az udvarban.

 A külön bejáratú felső szinten 2 db négyágyas szoba, konyha, fürdőszoba, nappali szoba és nagy terasz árnyékolóval található 8 fő részére kialakítva! Parkolási és grillezési lehetőség az udvarban, egyeztetve az aló szinti vendégekkel. Gyermek játszó kialakítva az udvarban.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a helyszínen, a szálláshely a Szolgáltató otthonától független. A Vendégek, mint Szerződő felek, a szálláshelyet, a Vendégek számára fenntartott fedett teraszt és a pihenő kertet, pihenés céljából, saját felelősségre veszik igénybe.

6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az esetleges veszélyforrásokra, azonban a szálláshelyen és az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. A Vendég által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért a Vendéget kártérítési felelősség terheli.

 6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés, illetve foglalás menete:

7.1. A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos, közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 2 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF elfogadását jelenti. A szolgáltatás ingyenes lemondására az érkezést megelőző 14 napon túl van lehetőség, ebben az esetben a Szolgáltató a Vendég által befizetett foglaló teljes összegét Vendég részére visszafizeti. A Vendég elfogadja, hogy ezen határidőn túl (tehát érkezést megelőző 14 napon belül) lemondott foglalásra, a foglalás érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég részére.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.

 7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében és a Lemondási lehetőségek – ben részletezett módon van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató szálláshely a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. Szolgáltató ,vállalkozó ÁFA köteles!

7.8. A helyi idegenforgalmi adó mértéke Balatonfenyvesen 2023. január 1-től, 18 éves kor felett, vendégenként és éjszakánként 500.-Ft, melynek összegét a szállásdíj nem tartalmazza.

7.9. A honlapon és egyéb helyeken meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

7.11. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

7.12. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett házat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

7.13. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését, valamint a hosszabítás dijának megtéritését is.

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése:

8.1. Árajánlat: A Vendég írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 2 napos türelmi idő után törlésre kerül.

8.2. Foglalás

8.2.1. Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 30 % megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.

8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében és a Fizetési, Lemondási feltételek – ben való módon van lehetőség.

8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

9. Igénybevétel feltételei:

9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14:00 óra után rugalmasan késői időpontban történő bejelentkezéssel veheti igénybe. A 18:00 óra utáni érkezést a Szolgáltató felé jelezni szükséges. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon 10:00 óráig. Az érkezési és indulási időpontban a szállásadó a helyszínen tartózkodik.

9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A személyes okmányok elektronikus rögzítésének szükségességéről a honlapunkon tájékozódhatnak. Az okmányoknak adatrögzítés céljából a Szolgáltató rendelkezésére bocsájtásával a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett Házirendjét, ezen dokumentumok a szálláshely honlapján előzetes tájékozódás céljából hozzáférhetőek.

9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

9.4. A szálláshelyre háziállatok hozhatók, térítés ellenében 8 kg-ig 5000.- Ft/éjszaka, 8 kg felett 10000.-Ft/éjszaka megfizetése mellett. A szálláshely rendelkezik zárt kerttel. Az engedély nélkül hozott háziállatokat a Szállásadónak jogában áll elutasítani. Az engedély nélkül hozott háziállatok által okozott sérülésekért, károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

9.5. A házban tilos a dohányzás, dohányozni a pihenőkertben és az udvar/fedett terasz dohányzásra kijelölt területén szabad.

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése: a Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét. 2. nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet 3. fertőző betegségben szenved 4. drog befolyása alatt áll 5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében. 6. a feleken kívül álló okok, úgynevezett vis maior (háború, járvány, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

11. A Vendég jogai: 1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára, 2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára. 3. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon, illetve írásban a himre999@gmail.com  címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében. 4. A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

12. A Vendég kötelezettségei:

12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a szolgáltatások ellenértékét.

12.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a rendszerből.

12.3. A Vendég köteles gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

12.4. Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

12.5. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, az azokból adódó károkért, a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget.

12.6. A Vendég köteles a Házirendben foglaltakat tudomásul venni és betartani.

13. A Szolgáltató jogai:

13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Fizetési és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

13.2 A Szolgáltatónak jogában áll a 10. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

14. A Szolgáltató kötelezettsége, felelőssége:

14.1. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében.

14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.

Elektromos autó, a Szolgáltató hálózatáról való feltöltése, tilos!

14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra, illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.

14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben, illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

14.6. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis maior, vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

14.7. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.

15. Fizetési és Lemondási Feltételek:

15.1. A foglalás a Fizetési és Lemondási Feltételek, illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 30%-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes. Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

15.2. Az 30 % megfizetése történhet átutalással, készpénzzel. A fennmaradó szállásdíj a szálláshely elfoglalása előtti 3. napig átutalással vagy legkésőbb az érkezés napján készpénzzel fizetendő. Terminál nem áll rendelkezésünkre.

15.3. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget terheli.

15.4 A Szolgáltató a pénzügyi teljesítésről (készpénzes fizetés esetén a távozás napján, átutalás esetén a teljesítés után 8 napon belül) számlát állít ki a Vendég felé, ennek feltétele a számlázási adatok hiánytalan megadása a Szolgáltatónak a Vendég részéről.

16. Adatvédelem:

16.1. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

16.2. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

16.3. Szolgáltató adatvédelmi elveit Adatvédelmi Szabályzatban teszi közzé honlapján.

Balatonfenyves, 2023. november 1.